Pangarapin,
Planuhin,
Isabuhay.

Ang JA PasiklabinangPangarap Ang JA PasiklabinangPangarap ay tinutulungan ang mga mag-aaral ng elementarya upang payabungin ang kanilang kaalamang pinansyal sa murang edad at kalaunay hikayatin silang isabuhay ang kanilang pangarap

Alamin pa
Masasayang Mga Laro

Sa pamamagitan ng masaya at palarong kaligiran, nakabubuo ng kahusayan ang mga mag-aaral upang maging mahusay sa karunungang pinansyal at maging positibong ambag sa lipunan.

Mga Pangangailangan at Kagustuhan
Tracker para sa Pera
Tampok na Sosyal na Pagbabago