JA SparktheDream

JA PasiklabinangPangarap

Ang JA PasiklabinangPangarap ay para mabigyan ang ating nakababatang henerasyon ng mga kasangkapan at oportunidad upang manguna sa kanilang pinansyal na kinabukasan at isabuhay ang kanilang mga pangarap.

Haba ng Programa
6 oras sumatutal
 • Mga sesyong pinangunahan ng mga boluntaryo
  (45 minuto x 4)
 • Naka-online na pag-aaral (2 mga oras)
 • Pagbabahaging in-school (1 oras)
Pinupunteryang mga Kalahok
Mga mag-aaral sa baytang 4 hanggang baytang 6
Ayos ng Programa
Face-to-face o naka-online
Wika
Ingles o Tagalog
Laki ng Klase
20 - 25
Pangako ng Paaralan
 • Magbibigay ng lugar ang paaralan
 • Isa o higit pang guro o tagapagpadaloy para tumulong sa koordinasyon ng mga mag-aaral
Gastos
Libre (walang bayad)

Mga highlight ng Programa

Mga Sesyon na Pinamumunuan ng mga Boluntaryo
 • Unang Sesyon: Perang Mahalaga I
 • Ikalawang Sesyon: Perang Mahalaga II
 • Ikatlong Sesyon: Isabuhay ang Aking mga Pangarap
 • Ikaapat na Sesyon: Ang Pagbabahagi ay Pangangalaga
Plataporma para sa Naka-Online na Pagkatuto
 • Masasayang Mga Laro
 • Pagsusulit
 • Mga pagtatanghal ukol sa pagbabagong sosyal
Mga Pag-eenganyo sa Pamilya, mga Kasamahan, at Komunidad
 • Mga Aktibidad sa Bahay
 • Pagbabahaging in-school
 • Birtwal na palitan ng mga mag-aaral sa panrehiyonal na kaganapan