Kitain ang Ating mga Bagong Kaibigan!
Lubusang Mag-ipon
Wais Gumastos
Magaling Kumita
Lubusang Mag-ipon
Isang mabuting tagapagplanong pinansyal
na laging nag-iipon para sa maulang araw
Wais Gumastos
Isang wais na mamimili
na marunong gumamit ng pera at nagdadalawang-isip bago bumili
Magaling Kumita
Isang maparaang kumikita
na nananatiling abot kamay sa mga oportunidad at maalam sa larangang pinansyal upang magpalaki ng pera
Masasayang Mga Laro
Magsaya’t magkaroon ng pinansyal na kakayahan at maging positibong ambag
sa inyong mga komunidad!
Mga Pangangailangan at Kagustuhan
Mga Pangangailangan at Kagustuhan
Sila ba ay mga "kagustuhan" o mga "pangangailangan"?
Ilagay ang mga ito sa tamang kategorya.
Tracker ng Pera
Tracker ng Pera
Pumili at pamahalaan ang iyong
pera para sa iyong pang-araw araw na buhay! Tingnan natin kung
ikaw ay wais gumastos.
Hamon ng Sosyal na Pagbabago
Hamon ng Sosyal na Pagbabago
Ibahagi ang mga pagbabago ng iyong pangkat sa kung paano
mapapangalagaan ang pinansyal na kapakanan ng mabababang
kita o mas hindi maparaang mga pamilya rito.
Pagsusulit sa Pera
Pagsusulit sa Pera
Suriin ang iyong pinansyal na kaalaman at
hamunin ang iyong mga kaibigan.