FAQ

1.  Ano ang JA SparktheDream?
2.  Sino ang pwedeng sumali JA SparktheDream?
3.  Paano ako matututo sa JA SparktheDream?
4.  Paano sumali sa programang ito?
5.  Magkano ang JA SparktheDream halaga?
6.  Paano ko maibabago ang wika ng website?
7.  Paano ako pupunta sa website ng aking lugar?
8.  Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang aking username at password?
9.  Paano ko maibabago ang aking password?
10.  Anu-ano ang mga browser na kinakailangan para sa paggamit ng platform?