Suriin ang Iyong Kaalaman sa Pera
Kunin ang <Money Master> e-badge kapag naka-9 o higit pang wastong sagot
Imbitahan ang mga pamilya't kaibigang tanggapin ang hamong ito at masuri ang kanilang kaalaman sa pera!